Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TRA CỨU WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG KÝ/THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
CON SỐ ẤN TƯỢNG
41%
Người tham gia TMĐT chọn hình thức chuyển khoản qua ngân hàng khi mua sắm trực tuyến.